بعدیقبلی
اجرای پروژه های صنعتی بهترین آموزش ها را با ما تجربه کنید

آموزش کامل سرکابل و مفصل

11331 بازدید
ثبت شده در: پنجشنبه 26 اسفند 1395 ساعت 11:59:34
توسط: مریم عبداللهی
24

شرح سركابل و مفصل

سركابل:سركابل به يك سري لوازمات مخصوص ولتاژ نامي آن كابل گفته ميشود كه باعث اتصال كابل فشار قوي به شبكه ويا شينه ويا هرمحل ديگر ميشود.

مفصل:به يك سري لوازمات مخصوص ولتاژ نامي كابل گفته ميشود كه جهت اتصال دو كابل فشارقوي بكاربرده ميشود.

وسايل مورد نياز سركابل كه درون جعبه قرار دارد:

كابلشو120 ميليمتر مربع،چسب زرد رنگ(كنترل استرس)،نوار آب بندي قرمز رنگ،كابلشو به مقطع 16 ميليمتر مربع جهت سركابل 120،نوار چسب برق مشكي رنگ،پارچه الكلي.REYCHEM هاي قرمز و مشكي رنگ.

ابزار كار لازم : سشوار صنعتي يا گاز،شيشه ساده بطول 30  و عرض 5 سانتيمتر يا دستگاه گرافيت برداري،كاتر،پرس هيدروليكي،متر،

چگونگي نصب سركابل:

1-ابتدا اندازه گيري كابل تامحل نصب و اضافه كردن طول آن تا نيم متر(كه شرح داده ميشود)و سپس برش كابل.

2-سپس جهت كابل 20 كيلوولت از محل اندازه واقعي به اندازه 32 سانتي نتر عقب تر را اندازه زده و يك دور چسب برق به عنوان نشانه روي ان زده ميشود و از آن به بعد تا نوك كابل را پوسته رويي آن كه قرمز رنگ است را شكاف داده و از كابل جدا مينماييم.

3-20 سانتي مترقبل از محل برش داده شده را توسط الكل صنعتي و يا تينر 1000 بطور كامل شستشو داده و شيلدها را تماما به عقب منتقل كرده و از دو يا سه محل با چسب برق جهت جلوگيري از بهم ريختگي بسته ميشود.

4-برش نيم متر كابلي كه اضافه درنظر گرفته شده بود.(بنابراين استفاده نيم متراضافه جهت بلندتركردن شيلد ارت ميباشد)

5-پس از باز كردن كاغذهاي گرافيتي و رسيدن به لايه گرافيت رو پلي اتيلن مخصوص بدين ترتيب عمل ميكنيم:

1-5-از محل برش خورده لايه قرمزرنگ به سر بالا4 سانتيمترمشخص كرده و با نوارچسب برق دولايه روي آن مپيچانيم.

2-5-انجام عمل گرافيت برداري توسط دستگاه و يا اينكه توسط شيشه (گرافيت برداري از سر كابل تا محلي كه چسب زده شده بايستي ادامه داشته باشد)

نكته:در حين گرافيت برداري لايه پلي اتيلن به هيچ وجه نبايستي برداشته و يا اينكه آسيب ببيند چرا كه ضعيف شدن آن باعث كوتاه شده عمر مفيد سركابل ميشود.

6-سنباده زني محلي كه گرافيت آن برداشته شده است(بعلت اينكه لبه هاي تيز باعث جمع شدن الكترونها و خوردگي ،ضعيف شدن و در نهايت تركيدن كابل ميشود(كوتاه شدن عمر مفيد)

7-از محل سركابل برش خورده 5/4سانتيمترمشخص كرده وآن را  با نخ نسوز(نخ ماهيگيري) و يا با كمان اره به شرط احتياط زياد كه صدمه اي به مغز كابل نرسد بطوركامل بريده و جدا ميكنيم(جهت نصب كابلشو)

8-سطح بدست آمده رابا الكل و يا تينر فوري كامل شسته و كاملا تمييزمينماييم.

9-نصب كابلشو با پرس هيدروليكي (بهتراست كابلشو را سه پرسه نماييم)

10-بطور مجدد توسط پارچه الكلي كه در بسته بندي قرار دارد تمييزنموده و بايستي كه ديگر به قسمت تمييز شده ديگر دستي خورده نشود(جهت جلوگيري از آلودگي)

11-نصب چسب زرد رنگ به نحوي كه 2 سانتي متر ازآن روي قسمت گرافيت باقي مانده و يك سانتيمتراز آن در قسمتي كه پلي اتيلن آن برداشته شده است يعني مرز بين گرافيت دار و قسمتي كه گرافيت آن برداشته شده است.

نكته:چسب زرد رنگ بعنوان چسب استرس كنترل ميباشد كه باعث جلوگيري از ريزش جرقه ها بعلت ولتاژ زياد و ضعيف شدن كابل در آن ناحيه ميباشد.

12-نصب REYCHEM سياه رنگ كه مكمل چسب زرد رنگ ميباشدو طريقه قرارگرفتن آن از ابتداي سطح برش خورده پوسته رويي قرمز رنگ تا هرجايي كه پوشانده ميشود(اندازه ثابتي در حدود15 سانتيمتر دارد)

13-نصب نوار قرمز رنگ كه به نوار آب بندي معروف است در محلي كه كابلشو نصب شده است بدين طريق كه از نيم سانتي زيركابلشو(روي پلي اتيلن)شروع كرده تا اينكه كاملا پايه كابلو را بپوشاند.

نكته:نوار قرمز و زرد رنگ در حين بستن بنحوي بايستي كشيده شود كه پهناي آن به نصف اندازه واقعي آن برسد.

14-شيلدهاي ارت را باز كرده و از قسمت برش خورده (روكش قرمزرنگ)به مقدار 6 سانتيمتر رو به عقب نوار قرمز رنگ جهت آب بندي از ته سركابل زده ميشود.

15-نصب REYCHEM اصلي قرمز رنگ به نحوي كه:

1-15-قسمت چسبدار آن در پايين سركابل قرار بگيرد.

2-15-از قسمت بالا با لبه بالايي كابلشو مماس باشد.

16-نصب بشقابك جهت افزايش فاصله خزشي بنحوي كه از انتهاي قسمت آب بندي شده ته كابل به بالا 15 سانتيمتر جدا كرده و روي ان قرار گيرد.

17-بافتن شيلد ارت و نصب كابلشو به مقطع 16 ميليمتر مربع روي آن(كه طول آن بايستي حتي الامكان 50 سانتيمتر باشدجهت نصب به شينه ارت)

نكته:نصب REYCHEM ها و همچنين بشقابك ها توسط حرارت ايجاد شده با كپسول و متعلقات آن و يا اينكه توسط سشوار صنعتي ميباشد.

وسايل درون جعبه مفصل:REYCHEM هاي مشكي و قرمزرنگ،نوار آب بندي قرمز رنگ،چسب كنترل استرس زرد رنگ،نوار زرد رنگ مخصوص مفصل،قطعه ارتباطي معروف به موف يا موش،قطعه ارتباطي شيلدها،توري محافظ،

چگونگي نصب مفصل:

روش كار مانند سركابل زني ميباشد با تفاوت هاي ذيل:

1-طول هاي برداشتن لايه قرمزرنگ بطور استاندارد جهت نصب مفصل جهت هر كابل 19 سانتيمتر ميباشد.

2-قبل از نصب مفصل(اتصال دهنده دو تا كابل)بايستي REYCHEM ها از داخل كابلها عبور داده شود.

3-در مفصل ديگر شيلد ارتي بيرون نيست.

4-روي قطعه ارتباط دهنده بايستي با چسب زرد رنگ تعبيه شده با تا ضخانت 2 ميليمتر پوشانده شود.

5- حرارت دادن REYCHEM  ها بايستي از وسط شروع شود تا باعث جلوگيري از ماندن هوا در زيرآن شود.

6-مفصل نسبت به سركابل داراي يك لايه عايق اضافي به نام پلي اتيلن ميباشد كه سرتاسر مسير را فرا ميگيرد كه روي REYCHEM  مشكي رنگ قرار ميگيرد.

7-مفصل داراي يك زره توري فولادي يا مسي است كه روي پلي اتيلن نصب شده قرار ميگيرد.

8- در انتها مفصل را بايستي بطور كاملا صاف در محل خود ثابت نگه داشت.

پس از نصب سركابل در دو طرف كابلها و نصب كابلها به زير شينه در محل پست و روي فيدر با رعايت موارد زير نسبت به برقدار كردن خط اقدام ميگردد:

1-فیدر از ارت خارج گردد.

2-ترمینالهای مربوط به       CTها  اتصال کوتاهSHORT))  باشند.

3-روی خط هوایی هیچ نفری کار نکند.

4-روی خط هوایی هیچ سیم آویزان و یا اینکه شیئ آویزان نباشد.

5-کلید مربوط به ترانسها OFF باشد حتی الامکان کت اوت ها کشیده شده باشند.

6-خط هوایی از ارت خارج باشد.(جمع آوری ارت هوایی احتمالی)

7-مسیر خط به طور دقیق مورد بازرسی قرار گیرد.

8-از محکم بودن اتصالات اطمینان حاصل شود.

9-ستینگ رله ها انجام شده باشد.

10-تابلو و دژنگتور مربوطه با الکل صنعتی کاملا نظافت شده .

11-در نهایت اقدام به کلید زنی شود

 

 

 

فایل های ضمیمه :

روش های تست  ترانس های قدرتروش های تست ترانس های قدرت
پر کردن موارد * دار الزامی است.
نام شما *
ایمیل *
سایت
متن پیام
انتخاب ایکن
نحوه نمایش
  • به صورت عمومی
  • به صورت محرمانه
متن تصویر *
...